Wanneer begeleiding?


Verlies van iemand of iets waarvan je houdt of waarbij je betrokken bent gaat gepaard met rouw. Dit kan omschreven worden als gevoelens, gedachten en gedragingen, die gaan over het gemis van de persoon die er niet meer is, of iets anders wat er niet meer is.

Ook bij normale rouwreacties bestaat vaak behoefte aan extra ondersteuning. Het is belangrijk om met iemand te kunnen praten en je gevoelens te uiten die niet tot het gezin behoort, omdat dan gevoelsmatig minder rekening gehouden hoeft te worden met gevoelens van de andere gezinsleden. Dit kan individueel of in een lotgenotengroep.

De behoefte aan (een bepaalde vorm van) begeleiding is verschillend en verdient altijd liefdevolle aandacht in een veilige omgeving.

Bij verstoorde rouw houden rouwreacties lang aan en/of zijn zeer intens, of worden niet gezien, doordat het kind of de jongere terugtrekgedrag laat zien of aanhoudend goede prestaties op school of in sport. Bij verstoorde rouw heeft begeleiding van een gespecialiseerde rouwbegeleider, -consulent of -therapeut de voorkeur.